Ragnhild Tunestveit

Dr. Tunestveit har tidligere jobbet på Ringerike Sykehus i Hønefoss, samt i allmennpraksis ved Nesbyen legesenter i Hallingdal. Tunestveit er for tiden i permisjon, og vil være tilbake på kontoret 1. februar 2022. I denne perioden vil lege Kari Ytreland være hennes vikar.