Ragnhild Tunestveit

Dr. Tunestveit har tidligere jobbet på Ringerike Sykehus i Hønefoss, samt i allmennpraksis ved Nesbyen legesenter i Hallingdal.