Ragnhild Tunestveit

Ragnhild Tunestveit har jobbet på Vollen Legekontor siden 2018. Hun har tidligere jobbet på Ringerike Sykehus i Hønefoss, samt i allmennpraksis ved Nesbyen legesenter i Hallingdal.