Velkommen

Velkommen

Under meny-knappen “Selvbetjening” kan du:

  • Bestille time
  • Fornye resepter på fast medisin
  • Skrive direkte til legen din
  • Lese beskjeder fra legen