Martine Kummen

Lege Marianne Breivik starter som vikarlege for Martine Kummen fom 2.april 2024 tom 25.februar 2025 i hennes svangerskaps-permisjon.

Martine Hannestad Kummen

Martine Hannestad Kummer startet som fastlege hos oss 1. november 2020. Hun har flere års erfaring fra allmennmedisin, har blant annet jobbet som vikar for fastlege og som skolelege. Hun er her alle dager uten om annenhver onsdag og fredag.

Dersom du ønsker å få henne som fastlege, kan du gjøre bytte på www.minfastlege.no (du kan få veiledning ved å ringe 23 32 70 00).