Kjetil Egge

Kjetil Egge har jobbet som almenlege på Vollen Legekontor siden 2016, og er en erfaren fastlege. I tillegg er han hovedtillitsvalg for almenlegene i Asker.

SYKEHUS-ÅR:

Fra 1. sept 2023 og 1 år fremover jobber Kjetil 1 dag pr uke og har en vikar Tuva Kristine Halle dette året. Han skal spesialitet i almen-medisin og trenger da et sykehus-år for å få dette godkjent.