Magnus Tølløv Kjøbli

 

Spesialist i allmennmedisin. Magnus Tølløv Kjøbli studerte ved Universitetet i Bergen. Han jobbet som fastlege og kommuneoverlege i Røyken kommune, før han tok over hjemmel her ved Vollen legekontor i oktober 2014. Magnus er tilgjengelig ved senteret 5 dager i uken.